Riio – våra tjänster – dina fördelar

Riio Marknad & Strategi AB erbjuder internationell omvärldsanalys, informationssyntes, trender, pro-gnoser och strategisk rådgivning. Vi vill öka möjligheterna och minska sårbarheten för Sveriges företag.

Läs mer om våra tjänster här …

Framtidens bilar – från 1948

Bilen och dess användning möte helt nya utmaningar idag och framtiden är definitivt inte vad den har varit. Ändå kan man häpnar över denna tidens kreativitet och framtidstro. Här kan ni se ett kort klipp med 3 inspirerande koncept att…läs mer »

Vem är Riio ?

Riio Marknad & Strategi AB är ett nytt konsultföretag för omvärldsanalys och affärsrådgivning. Vi vill hjälpa företag och organisationer att optimera och trygga sina handlingsplaner. Skapa värde via vetskap. Grundaren, Roland Irle, har lång erfarenhet från analytiska och strategiska befattningar i…läs mer »