Affärsanalys – Från statistik till insikt

I ett ständigt överflöd av information är utmaningen att hitta rätt. Seriösa källor är ett måste, relevant information lyfts fram ur ”bruset” och tolkningen sker med hög integritet. Resultatet skall vara insiktsfullt och användbart; skapa värde via vetskap. Det gäller för extern såväl som intern information.

Analys- & syntesdelen i våra tjänster omfattar, t ex:

 • Makroekonomi
 • Branschfakta & Trender
 • Företaget
 • Konkurrenter
 • Kunder
 • Teknologier
 • Marknader

och kan innehålla fakta om t ex

 • Indikatorer
 • Trender, Prognoser
 • Riskbedömningar
 • Positionering
 • Segmentering
 • Volymer
 • Priser
 • Skatter, tullar
 • Logistik

Materialet är i presentationsformat, med klara diagram, tabeller och kommentarer. På svenska, engelska eller tyska, efter önskemål.

 

Tillbaka till TJÄNSTER