Extraresurs med specialkompetens

Ibland räcker tiden inte till, eller mer expertis behövs. Riio agerar som tillfällig eller regelbunden extraresurs med specialkunskaper inom marknad och strategi. Ofta önskas att arbetet sker hel-integrerat med den befintliga organisationen. I dessa fall jobbar jag på plats, med ständig direktkontakt. Som en ytterligare personal, men utan fasta kostnader.

  • Tillfällig förstärkning i marknads-, planerings-, ekonomiavdelningen
  • Regelbunden extraresurs för återkommande ärenden
  • Partner-konsult
  • Projektstyrning & -ledning
  • Specialutredningar

 

Tillbaka till TJÄNSTER