Fakta och beslutsstöd till viktiga intressenter

Många intressenter kräver bakgrundsinformation till viktiga beslut och händelser. Detta ofta i form av seriösa fakta, statistik, tillhörande analys och summering. Utöver den rent ekonomiska aspekten av att satsa rätt, så känner sig alla betydligt tryggare när oddsen är på din sida. Riio tillför det externa perspektivet.

Mottagare till den typen av information är t ex styrelser, banker, aktieägare, media, medarbetare, partners, eller fackliga representanter.

Ändamål kan vara, t ex affärsplanen, SWOT-analysen, förändringsarbete, finansieringar, investeringar, eller årsredovisningen.

Innehållet i faktabasen varierar med syftet och kundens behov. Läs mer under Analys & Syntes …

 

Tillbaka till TJÄNSTER