Strategiutveckling – Från idé till handling

Riio kan erbjuda strategiutveckling för en rad frågeställningar i samband med planering, förändring och viktiga beslut för verksamheten, t ex

  • Exportsatsningar
  • Produktportfölj
  • Innovation
  • Investering och finansiering
  • Expansion
  • Konsolidering
  • Varumärkesfrågor
  • Affärsplaner

Våra tjänster erbjuds till alla faser, från ide till handlingsplan:

Nuläge > Omvärld > SWOT > Strategialternativ > Utvärdering > Inriktning > Mål > Handlingsplan

Riio’s engagemang i dessa faser varierar givetvis med klientens önskemål. Vi skapar inte arbete där det inte behövs. I vissa fall kan det vara tillräckligt att Riio är bollplank, inspiratör, coach eller ”second opinion”. Oavsett, hjälper en bra faktabas att verifiera dina beslut, skapar transparens och underlättar att hantera osäkerheter. Läs mer under   Faktabas   och   Analys & Syntes.

 

Tillbaka till TJÄNSTER