Blue Red Ocean

Nya marknader, nya chanser

Satsningar i nya produkter och nya marknader innebär risker och möjligheter. Blue Ocean / Red Ocean är benämningar för strategier att skapa ny efterfråga genom innovation, resp. att tävla om marknadsandelar i en begränsad marknad med många konkurrenter. Positionen på den blå-röda skalan kan vara avgörande.

Riio genomför branschanalyser, även för exportmarknader, utvärderar innovationspotentialen och konkurrenternas styrkor och svagheter.

 

Läs mer om våra erbjudanden här …

Tillbaka till startsidan