The Future in 59

Vart är vi på väg ?

Framtiden är inte längre vad den har varit. Men trots alla missar i spaningen om framtiden, är det högst sannolikt att tekniska och sociala innovationer förblir källan till välstånd och nöje. Emellertid kan ingen blunda inför alla gamla och ständigt nya krishärdar, som påverkar våra affärer och vår vardag. Klimatkris, skuldkris, energikris, vattenkris, … Därtill trender som urbanisering, media, åldrande befolkning, …

 

Vi kommer med jämna mellanrum behandla aktuella teman och händelser på denna hemsida. Genom länkar till intressanta publikationer, egna analyser och kommentarer. Att dessa handlar ofta om bilar är ingen tillfällighet.

 

Tillbaka till startsidan