Region And World 2

Riio – Nya perspektiv

Välkommen till Riio Marknad & Strategi! Med hemvist i Tvåstad och ett kall att hjälpa näringslivet i Västsverige har Riio Marknad & Strategi en unik ställning som affärskonsult. Komplexa frågeställningar kräver speciella kunskaper och ofta kombinationer därav. Riio förenar kompetensområden som tycks vara svårförenliga ibland:

 

Teknik & Marknad

Silo-tänket tillhör det förflutna. Teknik och marknad är två storheter som ständig skapar nya möjligheter och begränsningar för varandra. Riio har ett integrerande, tekniskt-kommersiellt synsätt.

Analys & Strategi

Utredningar är inget självändamål. De bör leda till insikt, utveckling och förbättring. Riio genomför marknadsanalyser och ger användbara rekommendationer med konkreta möjligheter till genomförande.

Detaljer & Helhet

Kvalitet och integritet i detaljarbetet är viktig i en professionell verksamhet. Strategier kräver helhetsperspektivet, viktig för alla intressenter.

Regionalt & Internationellt

Flitens lampa lyser inte bara i Sverige. Riio har ett internationellt perspektiv på sitt arbetssätt, såvida inte klienten uttryckligen undanber sig detta. Vilket sällan händer.

 Mer om våra tjänster                    Mer om Riio                    Tillbaka till startsidan